Lokaler til borgere og
foreninger i Herlev

 

Lokale foreninger og grupper
Lokale foreninger og andre grupper, hjemmehørende i Herlev kommune, kan benytte medborgerhuset gratis efter ansøgning. Send forespørgsel via medborgerhuset@herlev.dk.

Der kan ikke bookes faste ugentlige møder eller aktiviteter i Medborgerhuset, men såfremt der er plads, kan foreninger afholde kortere møderækker.

Private Herlev-borgere
Det er ligeledes gratis for enhver borger i Herlev, der vil have afprøvet en idé, afholde en event eller lignende, at anvende huset og dets faciliteter. Det er dog en forudsætning, at arrangementet er åbent for alle og at Medborgerhuset kan godkende arrangementet. Det er ikke muligt at afholde private arrangementer i huset (fødselsdage, konfirmationer mv.).

 

STORE SAL

 

Den store sal på 250 kvm. har en kapacitet på enten 160 personer ved langborde, 250 stole ved biografopstilling eller 128 ved gruppeborde á 8 stole. 

Store sal kan også udvides med 125 kvm. og har dermed plads til max. 260 personer ved langbordeborde, 360 stole i biografopstilling eller 192 ved gruppeborde.

I store sal er der opstillet en scene på 8 m x 4 m x 60 cm.
Scenen kan udvides efter aftale.

Standard AV-udstyr er projektor (HDMI stik), bøjle og håndholdt mikrofoner.

 
 

LOKALE 3

Mødelokale 3 kan rumme op til 14 personer omkring mødebordet. Standard AV-udstyr er projektor, white board og flip over. 

LOKALE 4

Mødelokale 4 kan rumme op til 60 personer afhængigt af stole-/bordopstilling. Standardopstilling er Hesteskoform til 30 personer.

Standard AV-udstyr er projektor, white board og flip over.

LOKALE 5

Mødelokale 5 kan rumme op til 40 personer afhængigt af opstilling. Standardopstilling er Hesteskoform til 20 personer.

Standard AV-udstyr er projektor, white board og flip over.

 
 

Mad og drikke
Al forplejning inkl. drikkevarer i Medborgerhuset skal leveres af husets køkken; Rickys køkken. Bestillingsseddel rekvireres samtidig med lokalebooking. Send forespørgsel på lokalereservation på medborgerhuset@herlev.dk

Rengøring
Ved enkelte større arrangementer kan der opkræves vederlag for ekstrarengøring (1000-1400 kr.).

Stole og borde
Alle brugere får gratis stillet husets borde og stole til rådighed. Såfremt borde og stole skal opsættes af Medborgerhusets personale er tariffen:

Op til 100 stole: 400 kr.
Op til 200 stole: 800 kr.
Op til 300 stole: 1.200 kr.

Op til 100 borde og stole: 600 kr.
Op til 200 borde og stole: 1.200 kr.
Op til 300 borde og stole: 1.800 kr.